Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Demokratie und politische Kultur: Deutschland und die Niederlande im Vergleich - Einzelansicht

Grunddaten
Veranstaltungsart Seminar Langtext
Veranstaltungsnummer 210017 Kurztext
Semester WiSe 2022/23 SWS 2
Erwartete Teilnehmer/-innen Studienjahr
Max. Teilnehmer/-innen
Credits 5 Belegung Belegpflicht
Hyperlink
Sprache deutsch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
iCalendar Export für Outlook
Do. 10:00 bis 12:00 woch 13.10.2022 bis 02.02.2023  Haus der Niederlande - 3.06        
Gruppe [unbenannt]:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Pekelder, Jacco, Prof. Dr. verantwort
Studiengänge
Abschluss - Studiengang Sem ECTS Bereich Teilgebiet
Master - Niederlande-Deutschland-Studien (88 808 9) - 5
Zuordnung zu Einrichtungen
Zentrum für Niederlande-Studien
Inhalt
Kommentar

In de naoorlogse decennia werden Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek met vergelijkbare vraagstukken geconfronteerd. Te denken is daarbij aan de internationale veiligheid ten tijde van de Koude Oorlog, aan de Europese integratie, aan de omgang met oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten, aan de rol en invloed van protestbewegingen, aan bescherming tegen terrorisme van verschillende herkomst, aan immigratie en integratie en vele andere thema's. Soms kozen Nederland en de Bondsrepubliek vergelijkbare oplossingen, soms weken deze van elkaar af. Op veel terreinen werkte men samen, op andere ging men verschillende wegen. In dit college wordt aan de hand van een aantal concrete thema's uit de naoorlogse decennia onderzocht hoe de debatten in de Tweede Kamer en de Bundestag daarover verliepen en welke overeenkomsten en verschillen de debatten zowel inhoudelijk als qua toonzetting vertoonden. Aldus ontstaat tijdens het college inzicht in de ontwikkeling van bepaalde aspecten van de politieke cultuur sinds 1945, zowel nationaal als in bilaterale vergelijking.

Literatur

Literatuur en Bronnen: Handelingen Staten-Generaal en Protokolle des Deutschen Bundestages, reader met artikelen en aanvullende literatuur.

Bemerkung

Werkvorm:
Werkcollege met referaten, kleine schriftelijke opdrachten en een werkstuk ter afsluiting.Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2022/23 , Aktuelles Semester: SoSe 2023